Welke brandblusser heb ik nodig?

Volgens de NEN 4001 wordt de keuze van de blusstof bepaald door de belangrijkste brandklasse in een projecteringszone.

Verschillende brandklassen:

A - VASTE STOFFEN ( oa hout papier stro textiel)

B - VLOEISTOFFEN (oa benzine petroleum vet teer)

C - GASSEN ( ardgas butaan propaan waterstof)

D - METALEN (natrium kalium magnesium)

F - FRITUURVET-OLIE

Onze projecteringsdeskundige kan u adviseren over het aantal en type brandblussers dat u nodig heeft, neemt u gerust contact op met ons op 033-2770568 of stuur een email naar info@ehabo.nl.

Hoeveel brandblussers heb ik nodig?

Dit hangt sterk af van een aantal factoren:

  • Oppervlakte
  • Gebruikersfunctie
  • Projecteringszones binnen het gebouw
  • Brandklasse aanwezig binnen het gebouw.

Wij adviseren u graag over de juiste brandblusser voor uw situatie.

Sproeischuimblusser

Blusschuim bestaat voor een zeer groot gedeelte uit water, door de toevoeging van een speciaal schuimvormend middel wordt bij het blussen een afdekkende laag gemaakt. Deze laag blijft drijven op brandbare vloeistoffen waardoor de sproeischuimblusser ook geschikt is voor het blussen van brandklasse B( vloeistoffen) Door het eenvoudige gebruik en de geringe nevenschade wordt deze brandblusser zeer veel toegepast. Standaard is de sproeischuimblusser niet geschikt voor plaatsten waar het kan vriezen. Hiervoor zijn wel speciale vorstvrije speoischuimblussers te koop, welke niet bevriezen bij vorst.

Geschikt voor brandklasse A en B

Poederblusser

Brandblussers gevuld met poeder zijn meestal inzetbaar voor de brandklassen A, B en C. Blustoestellen met poeder worden steeds minder gebruikt door de nevenschade welke ontstaat bij het blussen. Het poeder verspreid zich door de hele ruimte waarin geblust wordt en tast alles aan waarin metalen zitten. De poederblusser kunnen over het algemeen ingezet worden bij temperaturen van min 20 tot plus graden Celcius. 

Geschikt voor brandklasse A, B en C

CO2 Blusser

CO2 is een bijzondere blusstof. Door CO2 in de brandreactie te brengen wordt de zuurstofconcentratie verlaagd en stopt de verbrandingsreactie. Het is een gasvormig blusmiddel, vooral in situaties waar andere blusstoffen onaanvaardbare schade zouden toebrengen aan apparatuur, installaties en voorraden. CO2 brandblussers worden als aanvullende brandbeveiliging toegepast bij bijvoorbeeld computerapparatuur. Onze projecteringsdeskundige kan u hierover adviseren. Ook moet rekening gehouden worden met de afmetingen van de ruimte waarin de CO2 blusser gebruikt wordt, omdat er anders gevaar bestaat voor de persoon die de brandblusser gebruikt.

Geschikt voor brandklasse B in mindere mate geschikt voor brandklasse A.

Brandslanghaspel

De brandslanghaspel heeft het nadeel dat het inzetgebied beperkt wordt door de lengte van de slang, deze is 20, 25 of 30 meter. Het grote voordeel is dat de toevoer van blusstof(water) onbeperkt is waardoor er lang geblust kan worden.

Geschikt voor brandklasse A

Klikt u hier voor het overzicht van onze blusmiddelen in de webwinkel.