CAT Tourniquet 7 helpt het stoppen van levensbedreigende bloedingen

CAT Tourniquet GEN 7

Door de kennis die is opgedaan in conflictgebieden is er de laatste jaren steeds meer aandacht voor ernstige bloedingen binnen de eerste hulp. Een ernstige bloeding, ook wel een verbloeding genoemd, kan in zeer korte tijd levensbedreigend zijn. Het is dus zaak dit levensbedreigende bloedverlies snel te stoppen.

Stop de Bloeding Red een Leven

De cursus Stop de Bloeding Red een Leven is de eerste gecertificeerde cursus om een ernstige bloeding te stoppen. Tijdens deze cursus kunnen cursisten leren hoe een ernstige bloeding gestopt wordt en wat daar voor nodig is. er wordt ook gewerkt met het CAT tourniquet. Als u meer informatie wilt over de cursus neemt u dan gerust contact met ons op.

CAT Tourniquet GEN 7

Het door ons aangeboden CAT tourniquet gen 7 is het originele tourniquet. Het CAT tourniquet gen 7 wordt ook in de trainingen Stop de Bloeding Red Een Leven gebruikt. Het tourniquet is met een hand te gebruiken waardoor ook gewonde slachtoffers dit zelf kunnen doen.

Snelle eerste hulp door omstanders of hulpverleners die al ter plaatse zijn, zoals bedrijfshulpverlening (BHV), politie, brandweer of marechaussee, kan voorkomen dat mensen doodbloeden. Dat geldt natuurlijk ook voor meer alledaagse verwondingen waarbij levensbedreigend bloedverlies optreedt, bijvoorbeeld bij ongevallen met machines, een val door een glazen deur of ernstige open botbreuken.

Varianten van de CAT tourniquet gen 7

Er is een oranje en een zwarte versie beschikbaar. De oranje versie van de CAT tourniquet is voornamelijk in gebruik bij de hulpdiensten, de zwarte wordt gebruikt bij onder andere het leger en speciale eenheden van de politie.