Pictogrammen

Pictogrammen en veiligheidsaanduidingen

Door het gebruik van veiligheidsaanduidingen en pictogrammen kan uw werkomgeving veiliger worden. Denk bijvoorbeeld aan het aanduiden van locaties zoals een hoofdafsluiter voor het gas en het water. In geval van een calamiteit hoeft men niet te gaan zoeken. Maar dit geldt natuurlijk ook voor de pictogrammen om een blusmiddel, verbandkoffer of AED te kunnen vinden. Daarnaast zijn er ook borden welke een vluchtroute markeren.