Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp 2016

De Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp zijn ontwikkeld met medewerking en goedkeuring van het College van Deskundigen van Het Oranje Kruis, het Medisch Comité van Het Nederlandse Rode Kruis en het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV). 
 
Deze richtlijnen vormen het kader voor de eindtermen en het lesmateriaal van Het Oranje Kruis, Het Rode Kruis en het NIBHV. Als uitgangspunt is genomen dat de te verlenen Eerste Hulp (EHBO) altijd gericht moet zijn op de meerwaarde voor het slachtoffer.
 
De Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp 2016 vindt u hier.
De lesstof zal worden aangepast aan de nieuwe richtlijnen. De lesstof zal in het seizoen 2016-2017 beschikbaar zijn.