ADR pakket VLG klasse 1t/m 6, 8 en 9

Veiligheidspakket met een ADR uitrusting voor het vervoer van gevaarlijk stoffen. De veiligheidsuitrusting is opgeborgen in een blauwe koffer. Geschikt voor de klassen 1 tot en met 6, 8 en 9.
€ 139,50 € 168,80 (incl. BTW)
Op voorraad

55123 55123
Technosafety

ADR pakket VLG uitgebreid in blauwe koffer


Het ADR pakket VLG uitgebreid bevat de volgende producten:

1 Blauwe koffer, tevens opvangcontainer
1 Absorptiemat 35 x 45 cm
1 Pioniersschep opvouwbaar
1 Riooladfdekzeil 1,5 x 1,5 meter
1 Atex zone 1 handlamp EX
1 paar neopreen handschoenen
1 Halfgelaatsmasker ABEK1P1
1 Overzetveiligheidsbril EN139
1 Oogspoelfles 250 ml
1 Refelectievest oranje EN471/1
1 Veger
1 paar zuurbestendige laarzen maat 44
1 Overall cat III type 5,6
2 gevarendriehoeken


Het betreft een voor de klasse 1 t/m 6 8,9:
Klasse 1: Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Klasse 2: Gassen
Klasse 3: Brandbare vloeistoffen
Klasse 4: Brandbare stoffen
Klasse 5: Oxiderende stoffen en organische peroxiden
Klasse 6: Giftige en infectueuze stoffen
Klasse 8: Bijtende stoffen
Klasse 9: Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen

Deze set is niet geschikt voor het vervoer van klasse 7: Radioactieve stoffen.